Theo dõi các chỉ số lưu lượng truy cập của Tạp chí kỹ thuật số trực tuyến với Google Analytics

Trackable Online Magazine Pubilsher Know your reader better, Learn The Behaviors of Your E Magazine Readers Using Google Analytics. Windows Mac OS https://youtube.com/watch?v=sFxLq23m0RA%3Fautoplay%3D1%3Btitle%3D0%26byline%3D0%26portrait%3D0%26color%3Dffffff Online Magazine Demo Australian Gourmet Traveller Wedding Magazine City West Magazine Western Art Collector Every web designers or master know that optimize website is very important. A user-friendly e-commerce website helps to […]

Trình tạo Brochure Tương tác - Nâng cao Doanh nghiệp của Bạn với Một Brochure Đọc Trực tuyến & Ngoại tuyến

Interactive Brochure Maker Software Publish Interactive Page Turning Brochure Online & Offline for Brand Advertising. Windows Mac OS https://youtube.com/watch?v=sFxLq23m0RA%3Fautoplay%3D1%3Btitle%3D0%26byline%3D0%26portrait%3D0%26color%3Dffffff Interactive Brochure Demo GFP Catering Brochure SKIFT Meatrends Brochure Esse Cooker Brochure Power Group Brochure It is well known that an impressive and wonderful can influence potential and existing customer precisely. How to distinguish a good […]

Tải xuống miễn phí phần mềm tài liệu quảng cáo kỹ thuật số, người đọc thích thú với tài liệu quảng cáo đáp ứng

Brochure Software Free Download Download Free Brochure Software and Create Digital Brochure to Impress your Readers. Windows Mac OS https://youtube.com/watch?v=sFxLq23m0RA%3Fautoplay%3D1%3Btitle%3D0%26byline%3D0%26portrait%3D0%26color%3Dffffff Digital Brochure Demo GFP Catering Brochure SKIFT Meatrends Brochure Esse Cooker Brochure Power Group Brochure Software Developers and Advertisers are always telling us that you can benefit a lot from a digital brochure made by […]

Phần mềm danh mục điện tử cho Mac, Tạo danh mục mua sắm tích hợp video YouTube động trên HĐH Mac

E Catalog Software for Mac Mac Digital Catalog Maker for Publishing Animated Catalog with Interactive Fretures. Windows Mac OS https://youtube.com/watch?v=sFxLq23m0RA%3Fautoplay%3D1%3Btitle%3D0%26byline%3D0%26portrait%3D0%26color%3Dffffff Animated Catalog Demo Wilkhahn Catalog Partylite Catalog Elmcreek Snowsports Ivory Mainline Catalog Flip PDF Plus for Mac is a powerful digital catalog creator which has various different versions to meet the demand of Mac users. […]

Nhà xuất bản Tạp chí Đa phương tiện: Tạo Tạp chí động tuyệt đẹp để thu hút độc giả của bạn

Multimedia Magazine Pubilsher Creating stunning responsive multimedia digital magazines to engage your readers. Windows Mac OS https://youtube.com/watch?v=sFxLq23m0RA%3Fautoplay%3D1%3Btitle%3D0%26byline%3D0%26portrait%3D0%26color%3Dffffff Dynamic Magazine Demo Australian Gourmet Traveller Wedding Magazine City West Magazine Western Art Collector Your digital magazine based on our program can be extremely reader- engaging not only because it brings realistic page flipping animation, but enables users […]

Chuyển đổi PDF thành Tạp chí Tương tác Tuyệt vời với Mẫu và Chủ đề hấp dẫn

PDF to Interactive Magazine Turn PDF Magazine into Interactive Page Flipping Publication in Three Steps. Windows Mac OS https://youtube.com/watch?v=sFxLq23m0RA%3Fautoplay%3D1%3Btitle%3D0%26byline%3D0%26portrait%3D0%26color%3Dffffff PDF to Interactive Magazine Demo Australian Gourmet Traveller Wedding Magazine City West Magazine Western Art Collector Powerful Digital Magazine Maker Beautiful and suitable templates play important role in creating stunning and impressive page flip digital publications. […]

Trình tạo danh mục sản phẩm, Trình tạo danh mục sản phẩm Flash cho cả Trực tuyến và Ngoại tuyến

Product Catalog Builder Create an Engaging Product Catalog without Programming Skills and Code. Windows Mac OS https://youtube.com/watch?v=sFxLq23m0RA%3Fautoplay%3D1%3Btitle%3D0%26byline%3D0%26portrait%3D0%26color%3Dffffff Digital Catalog Demo Wilkhahn Catalog Partylite Catalog Elmcreek Snowsports Ivory Mainline Catalog Creating Online Digital Catalog Creating digital catalog is a wonderful resource for a product-based business. Compared with printed catalog, online digital catalog provides an easy and […]

Trình tạo tạp chí điện tử PDF tốt nhất cho Mac, Nhà xuất bản tạp chí OSX

Online Magazine Maker for Mac Flip PDF Plus is a feature-rich eMagazine maker for Mac. It provides Mac users with a convenient way to produce eye-catching page turning digital magazines. A number of beautiful pre-made and online templates, themes and scenes Responsive page flip reading experience Talking assistant with scrolling text Windows Mac OS https://youtube.com/watch?v=sFxLq23m0RA%3Fautoplay%3D1%3Btitle%3D0%26byline%3D0%26portrait%3D0%26color%3Dffffff […]

Trình tạo sách điện tử Flash độc đáo, Phát hành sách điện tử hoạt hình, Mẫu thiết kế trước, Chia sẻ lên mạng xã hội

Trình tạo sách điện tử lật miễn phí Trình tạo sách điện tử lật có thể được sử dụng để tạo các loại sách điện tử kỹ thuật số khác nhau, chẳng hạn như sách điện tử kỹ thuật số để sử dụng trong kinh doanh, sử dụng giải trí, tạp chí lật và những thứ tương tự. Ngày càng có nhiều người được hưởng lợi rất nhiều từ trình tạo sách điện tử lật không chỉ vì hiệu ứng lật trang giống như cuốn sách mà còn vì […]

Trình tạo tạp chí kỹ thuật số miễn phí - Tạo tạp chí trang lướt web thân thiện với thiết bị di động

Trình tạo tạp chí kỹ thuật số miễn phí Đã tạo tạp chí Flash & HTML5 nâng cao bằng cách sử dụng trình tạo tạp chí hoạt hình Flip PDF Plus. Với công cụ tạp chí tương tác này, bạn có thể xuất bản tạp chí kỹ thuật số tuyệt đẹp hoàn toàn khác với tạp chí in. Được nhúng với đa phương tiện tương tác; Tiếp cận đối tượng trên máy tính để bàn và thiết bị di động ở mọi nơi; Xuất bản cho máy tính bảng, điện thoại thông minh và thiết bị di động khác […]