Servicevoorwaarden

Welkom bij FlipBuilder.com ("FlipBuilder", "Platform" of "Site", "Website"), een dochteronderneming van Wonder Idea Technology Limited (hierna "Wonder Idea", "wij", "ons" of het "Bedrijf" ).

Deze servicevoorwaarden (de "Voorwaarden", "Overeenkomst") regelen uw toegang tot de applicatie en services van FlipBuilder ("Services" of "Service"), dus lees ze zorgvuldig door voordat u de Services gebruikt.

Volgens deze overeenkomst betekent (i) "Diensten" alle op internet gebaseerde of andere diensten die door het Bedrijf worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die vermeld in deze Overeenkomst, hetzij via een website die eigendom is van of beheerd wordt door het Bedrijf, via een sociaal netwerksysteem, computersoftware, een mobiele applicatie, op uw mobiele telefoon of anderszins; (ii) "Gepubliceerde inhoud" betekent digitale activa die zijn geüpload en gepubliceerd via de Services; (iii) "Pre-Publicatie-middelen" betekent onbewerkte redactionele inhoud (bijv. tekst, afbeeldingen, lay-outinformatie) die naar ons Platform is geüpload; (iii) "Gebruikersinzendingen" betekent gezamenlijk gepubliceerde inhoud en pre-publicatiemiddelen, en betekent ook elk item van inhoud of ander materiaal (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, links, documenten, tekst, geschriften, foto's, grafische afbeeldingen, video's, wenskaarten, "Skins", "Schetsen" of bestanden) geüpload door een gebruiker via de Service of anderszins geïntegreerd in de Service door een gebruiker; (iv) "Door de gebruiker gemaakte kunst" betekent elk intellectueel eigendom dat door een gebruiker is gecreëerd als onderdeel van zijn of haar gebruik van de Services.

Door de Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u de Services namens een organisatie gebruikt, gaat u akkoord met deze Voorwaarden voor die organisatie en belooft u dat u de bevoegdheid hebt om die organisatie aan deze voorwaarden te binden. In dat geval verwijzen “u” en “uw” naar die organisatie.

Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden die onderworpen zijn aan de Hoofdservicevoorwaarden (“Hoofdvoorwaarden”) die door middel van verwijzing zijn opgenomen, en u stemt er verder mee in om te voldoen aan al deze bepalingen en voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en andere pagina's, informatie, software, diensten, producten en inhoud die mogelijk worden beheerd, gehost of beheerd door FlipBuilder of haar gelieerde ondernemingen. Voor sommige van deze producten en diensten is mogelijk uw gebruik van een Account (het "Account") vereist, en deze voorwaarden bevatten voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke producten en diensten. Door onze Services te gebruiken of door het registratieproces te voltooien om een Account te verkrijgen en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst zolang u lid blijft. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, registreer u dan niet op onze website of bezoek of gebruik onze website niet op een andere manier.

U mag de Service alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag de Service alleen gebruiken als u de bevoegdheid hebt om een contract met FlipBuilder aan te gaan en dit niet wordt verboden op grond van toepasselijke wetgeving. De Services kunnen in de loop van de tijd blijven veranderen naarmate we meer functies verfijnen en toevoegen.

Als u een van de voorwaarden in deze servicevoorwaarden schendt, wordt uw toestemming om onze services te gebruiken automatisch beëindigd.

1. Gebruik van de service

1.1 Gebruik van de site – wat FlipBuilder biedt

Het Bedrijf verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare beperkte licentie om de Service te gebruiken en de Resultaten van een dergelijke Service weer te geven (“Proprietary Format”). U stemt ermee in de inhoud van de Service niet te kopiëren of te verspreiden, behalve zoals specifiek is toegestaan in deze Voorwaarden. U stemt er ook mee in dat u geen recht heeft op toegang, weergave of wijziging van enige broncode of objectcode van het Bedrijf.

Het Bedrijf verleent u een beperkte herroepbare licentie om een kopie van de Proprietary Format op uw eigen persoonlijke website of op een website van een derde partij te plaatsen die voldoet aan alle toepasselijke wetten en deze Servicevoorwaarden.

Ten slotte behoudt het bedrijf zich het recht voor om de services te beëindigen of de inhoud van de services op enigerlei wijze en op elk moment te wijzigen, met of zonder kennisgeving aan u, zonder aansprakelijkheid.

1.2 Gebruik van de site – uw verplichtingen

U verklaart en stemt ermee in dat:

 • U kunt deze overeenkomst aangaan. U hebt het recht, de bevoegdheid en de capaciteit om de overeenkomst aan te gaan die door deze Voorwaarden wordt vertegenwoordigd en om u te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Voorwaarden;
 • De Service vereist dat alle personen ten minste 13 jaar oud zijn voordat ze een account aanmaken. Als u tussen 13 jaar en meerderjarig bent in het land waar u woont, moet uw wettelijke voogd de servicevoorwaarden lezen en ermee instemmen. Het aanmaken van een account met valse informatie is een schending van onze voorwaarden.
 • U bent gebonden aan eventuele aanvullende regels of beleidsregels die zijn gepubliceerd in of met betrekking tot een applicatie (“app”), forum, wedstrijd of game die in de Services wordt aangeboden;
 • Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, mag u materiaal van de Services niet kopiëren, herdistribueren, publiceren of anderszins exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;
 • Elke door de gebruiker gemaakte kunst is uw originele werk en uw bijdrage aan de door de gebruiker gemaakte kunst schendt geen privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • Alle gebruikersinzendingen zijn uw originele werk en uw bijdrage aan de gebruikersinzendingen schendt geen privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • U stemt ermee in alle royalty's, vergoedingen en andere bedragen te betalen met betrekking tot uw bijdrage aan door gebruikers gemaakte kunst en gebruikersinzendingen;
 • U hebt het recht om elk item van door gebruikers gemaakte kunst en gebruikersinzendingen die u via de services hebt vrijgegeven weer te geven, inclusief het recht om alle auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen en soortgelijke intellectuele eigendommen weer te geven;
 • U vertrouwt niet op het Bedrijf om de Services te controleren of te bewerken;
 • De Services kunnen inhoud bevatten die u aanstootgevend vindt en u ziet af van eventuele bezwaren die u zou kunnen hebben met betrekking tot het bekijken van dergelijke inhoud.
 • U voldoet aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving en bent als enige verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden die plaatsvinden onder uw gebruikers-ID of wachtwoord, inclusief de inhoud van het materiaal dat u plaatst.

2. Account 

2.1 Gast

U kunt door de Website bladeren zonder een account aan te maken, met inachtneming van deze Voorwaarden. We zullen elementaire analytische informatie vastleggen om onze service te verbeteren, u kunt meer informatie vinden in ons privacybeleid.

2.2 Account aanmaken 

Om alle functies van de Service te gebruiken, moet u zich registreren voor een account of inloggen op de Service met behulp van uw externe platform dat we ondersteunen ("Geïntegreerde Service"). Uw gebruik van een account bij een Geïntegreerde Service is onderworpen aan alle voorwaarden, bepalingen en beleid, inclusief privacybeleid, van die Geïntegreerde Service. Wanneer u de Dienst gebruikt om inhoud of producten, diensten of informatie te uploaden, downloaden of kopen, kan u worden gevraagd om een wachtwoord op te geven. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer of apparaat, en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U stemt ermee in dat de informatie die u verstrekt bij de registratie en op alle andere momenten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. U stemt er ook mee in dat u ervoor zorgt dat deze informatie te allen tijde nauwkeurig en actueel wordt gehouden. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is (bijv. in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw account-ID, wachtwoord of een creditcard-, debet- of betaalkaartnummer, indien van toepassing), dan moet u dit direct aan ons doorgeven. U bent als enige aansprakelijk voor de verliezen die worden geleden door FlipBuilder of anderen als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw Serviceaccount.

Alle FlipBuilder-accounts zijn niet overdraagbaar en alle rechten daarop eindigen bij het overlijden van de accounthouder. U kunt uw accountgegevens op elk moment wijzigen of corrigeren door in te loggen op uw FlipBuilder-account.

Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat uw account mogelijk ontoegankelijk voor u is en dat alle gegevens die aan het account zijn gekoppeld, mogelijk niet kunnen worden opgehaald als u uw wachtwoord bent vergeten en uw account anderszins niet kunt valideren voor FlipBuilder.

U kunt de Service alleen gebruiken voor de bestanden die zijn gemaakt door de services van FlipBuilder, zoals HTML, SWF, ZIP, EXE, APP, "bestanden", "mobiele" mappen of gerelateerde bestanden die u in uw gemaakte flipbooks hebt gebruikt, zoals afbeeldingen, geluiden, video's, enz.

Als u de Service gebruikt om andere bestanden te hosten, kunnen we de Service op elk moment stoppen, opschorten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. We kunnen ook naar eigen goeddunken inhoud van onze Service verwijderen.

2.3 Accountopschorting

We behouden ons het recht voor om het Services-account op elk moment op te schorten of te beëindigen, met of zonder reden, en met of zonder kennisgeving. Als er ongepaste activiteit wordt gedetecteerd, worden alle accounts van de betreffende Klant gedeactiveerd totdat een onderzoek is afgerond. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruik opschorten of beëindigen als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt, of de Services op een manier gebruikt die ons wettelijke aansprakelijkheid zou opleveren of het gebruik van de Services door anderen zou verstoren. Als we uw gebruik opschorten of beëindigen, zullen we proberen u hiervan van tevoren op de hoogte te stellen en u te helpen gegevens op te halen, hoewel er enkele gevallen kunnen zijn (bijvoorbeeld herhaaldelijke of flagrante schending van deze voorwaarden, een gerechtelijk bevel of gevaar voor andere gebruikers) waar we per direct kunnen schorsen. U wordt niet gecrediteerd voor de tijd dat uw boeken zijn opgeschort. Hoewel we liever hebben dat u blijft, kunt u op elk moment stoppen met het gebruik van de Services.

3. Betaling en kosten

3.1 Betaalde diensten

Aan sommige delen van de Service zijn mogelijk kosten verbonden (elk een "Betaalde Service"). U krijgt de mogelijkheid om de kosten die in rekening worden gebracht te bekijken en te accepteren voordat u een Betaalde Service gebruikt. We kunnen de vergoedingen voor elk deel van de Service op elk moment wijzigen. Tenzij anders vermeld, zijn alle kosten in Amerikaanse dollars. Een dergelijke betaalde service kan de functie voor digitale verkoop zijn, die verder wordt beschreven in de sectie Digitale verkoop hieronder.

3.2 Gratis proefversie

We kunnen u kosteloos een gratis proefversie voor een Betaalde Dienst ter beschikking stellen (“Gratis Proefperiode”). Mogelijk moet u een betalingsmethode invoeren (hieronder gedefinieerd) om u te registreren voor een gratis proefversie. De toepasselijke Betaalde Service begint automatisch en uw Betaalmethode wordt in rekening gebracht in overeenstemming met Paragraaf 3.3, aan het einde van de Gratis Proefperiode, tenzij u zich aanmeldt bij uw account en de Betaalde Service annuleert voor het einde van de Gratis Proefperiode.

3.3 Betalingsinformatie

U bent als enige verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle vergoedingen en toepasselijke belastingen in verband met de Services met een geldige betalingsmethode. Door ervoor te kiezen om een Betaalde Dienst te kopen of anderszins te gebruiken, machtigt u FlipBuilder of zijn externe betalingsverwerkers om de creditcard of andere door u geïdentificeerde betalingsmethode (“Betaalmethode”) in rekening te brengen, waarvan u verklaart en garandeert dat u geautoriseerd bent om , alle toepasselijke vergoedingen voor die Betaalde Service, inclusief alle toepasselijke belastingen. Voor aankopen van eenmalige Betaalde Diensten (dwz geen abonnementen), wordt uw Betaalmethode gefactureerd voor die Betaalde Dienst op de datum waarop u de aankoop doet.

3.4 Abonnementen

Voor aankopen van abonnementen op Betaalde Diensten:
Uw "factureringsdatum abonnement" is de datum waarop u uw eerste abonnement op een betaalde service aanschaft. Als u bijvoorbeeld uw eerste abonnement op een betaalde service op 10 januari aanschaft: (1) de factureringsdatum van uw abonnement voor uw eerste maandelijkse abonnement en alle andere maandelijkse abonnementen die u koopt, is de 10e van elke maand, (2) de factureringsdatum van uw abonnement voor uw eerste jaarabonnement is 10 januari van elk jaar, en (3) de factureringsdatum van uw abonnement voor alle volgende aankopen van jaarabonnementen is de eerstvolgende 10e maandelijkse kalenderdag na uw aankoopdatum. Uw Betaalmethode wordt automatisch in rekening gebracht op de Factureringsdatum van het Abonnement en alle toepasselijke kosten voor de volgende maand of het volgende jaar, indien van toepassing. Voor elk abonnement op een betaalde service die u aanschaft nadat de factureringsdatum van uw abonnement is vastgesteld, wordt eerst geen pro-rata bedrag van de abonnementskosten in rekening gebracht bij uw betalingsmethode voor het aantal dagen tussen de aankoopdatum en de toepasselijke factureringsdatum van het abonnement . Uw Betaalmethode zal nog steeds de volledige periodieke abonnementskosten in rekening brengen voor de volgende maand of het volgende jaar, zoals van toepassing, op elke Factureringsdatum van het Abonnement.

U stemt ermee in dat onze externe betalingsverwerkers uw creditcard maandelijks mogen belasten voordat de Service wordt geleverd als u de maandelijkse betalingsmodus kiest. De Service kan worden onderbroken voor accounts die 10 dagen achterstallig zijn. Rekeningen die niet door onze externe betalingsverwerkers kunnen worden geïnd, kunnen voor inning worden overgedragen aan een extern incassobureau.

3.5 Beëindiging van abonnementen

Voor elk abonnement op een Betaalde Dienst loopt dat abonnement door, tenzij en totdat u uw abonnement opzegt of wij het beëindigen. U moet uw abonnement opzeggen voordat het wordt verlengd om te voorkomen dat de abonnementskosten van de volgende periode (dwz maand of jaar) naar uw Betaalmethode worden gefactureerd. We brengen de periodieke abonnementskosten in rekening via de Betaalmethode die je ons tijdens de registratie hebt verstrekt (of naar een andere Betaalmethode als je je accountgegevens wijzigt).

Waarschuwing: beëindiging van het abonnement kan van invloed zijn op uw leeservaring van inhoud, inclusief maar niet beperkt tot toegang geweigerd, verwijdering, reclame-advertenties en andere gevolgen die we van tijd tot tijd kunnen wijzigen om onze Service gezonder te houden en uw interesse in goed geloof.

3.6 Derden en vergoedingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle creditcard- en gerelateerde facturerings- en betalingsinformatie die u aan FlipBuilder verstrekt, door FlipBuilder kan worden gedeeld met bedrijven die namens FlipBuilder werken, zoals betalingsverwerkers of kredietbureaus, uitsluitend met het doel krediet te controleren, betaling uit te voeren naar FlipBuilder en uw account onderhouden. De voorwaarden van uw betaling zijn gebaseerd op de door u gekozen Betaalmethode en kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen u en de financiële instelling die een dergelijke Betaalmethode aanbiedt. Voor bepaalde Betaalmethoden kan de uitgever van uw Betaalmethode u buitenlandse transactiekosten of gerelateerde kosten in rekening brengen. Neem contact op met uw bank en creditcarduitgevers voor meer informatie. Als uw betalingsmethode voor een betaalde service faalt of uw account achterstallig is, (i) stemt u ermee in om alle verschuldigde bedragen op uw FlipBuilder-account op verzoek te betalen, (ii) kan FlipBuilder verschuldigde vergoedingen innen met behulp van andere inningsmechanismen (dit omvat het in rekening brengen van andere betalingsmethoden die bij ons zijn geregistreerd) en (iii) FlipBuilder behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een of meer FlipBuilder-services of uw account bij FlipBuilder op te schorten of te beëindigen. Bij een dergelijke beëindiging blijft u verplicht alle openstaande vergoedingen en kosten met betrekking tot uw account en uw gebruik van de FlipBuilder-service vóór beëindiging te betalen.

3.7 Belastingen

U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle overheidsbelastingen die worden geheven op uw gebruik van de FlipBuilder-services, met inbegrip van verkoop-, gebruiks- of btw. Indien gevraagd, zult u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, de toepasselijke kwitanties of certificaten met betrekking tot dergelijke overmakingen verstrekken. Voor zover FlipBuilder verplicht is om dergelijke belastingen te innen, zal het Bedrijf uw Betaalmethode in rekening brengen of anderszins het toepasselijke toevoegen aan uw factureringsaccount.

4. Gebruikersinzendingen

4.1 Pre-publicatie-items

Door pre-publicatiemiddelen naar onze sites te uploaden, verleent u hierbij aan FlipBuilder een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, volledig betaalde, royaltyvrije licentie voor het hosten, opslaan, overdragen, weergeven, uitvoeren, reproduceren en distribueer uw pre-publicatie-assets op de FlipBuilder-service uitsluitend om u, en andere door u gespecificeerde gebruikers, in staat te stellen met die pre-publicatie-assets te werken op de door u geselecteerde manier. U kunt niet-gebruikers uitnodigen om samen te werken aan pre-publicatie-assets, maar om toegang te krijgen tot de pre-publicatie-assets op de service, moet elk individu deze voorwaarden accepteren.

4.2 Gepubliceerde inhoud

Door gepubliceerde inhoud naar de FlipBuilder te uploaden, verleent u hierbij aan FlipBuilder een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, volledig betaalde, royaltyvrije licentie voor het hosten, overdragen, weergeven, uitvoeren, reproduceren, distribueren en anderszins gebruiken uw Gepubliceerde inhoud, in alle mediavormen of -formaten en via alle mediakanalen, nu bekend of hierna bedacht, inclusief maar niet beperkt tot RSS-feeds, insluitbare functionaliteit en syndicatieregelingen om uw Gepubliceerde inhoud via de Service te distribueren, promoten of adverteren . Deze licentie omvat bijvoorbeeld het recht van FlipBuilder om een partner in te schakelen om gepubliceerde inhoud te distribueren, ongeacht of deze partner FlipBuilder als partner identificeert, op gratis of betaalde basis aan het klantenbestand van die partner. Deze licentie omvat ook het recht voor FlipBuilder om uw Gepubliceerde inhoud te converteren naar het eigen formaat van FlipBuilder, of andere bestandsindelingen die door FlipBuilder kunnen worden gebruikt, en om uw Gepubliceerde inhoud geheel of gedeeltelijk (inclusief uittreksels) weer te geven en beschikbaar te maken. op de Service in combinatie met andere Gepubliceerde inhoud, inhoud of advertenties. Onder voorbehoud van de licentieverlening aan andere gebruikers hieronder, eindigt de licentie die door u aan FlipBuilder in deze paragraaf is verleend met betrekking tot specifieke Gepubliceerde inhoud zodra u dergelijke Gepubliceerde inhoud van de Service verwijdert of verwijdert.

4.3 Voorstellingen

U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinzendingen en u erkent en bevestigt hierbij dat de FlipBuilder-service u slechts de middelen biedt om samen te werken aan uw Gebruikersinzendingen en deze beschikbaar te stellen. Dienovereenkomstig bent u als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het uploaden ervan. Door uw Gebruikersinzendingen te uploaden, bevestigt, verklaart en garandeert u dat: (1) u de maker en eigenaar bent van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en toestemmingen om FlipBuilder en FlipBuilder-gebruikers te gebruiken en te verspreiden uw Gebruikersinzendingen voor zover nodig om de door u verleende licenties in deze sectie uit te oefenen en op de manier die wordt overwogen door FlipBuilder en deze Voorwaarden; (2) uw Gebruikersinzendingen zijn niet en zullen niet: (i) inbreuk maken op, schenden van of misbruik maken van enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, moreel recht, privacyrecht, recht op publiciteit of enige andere ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht of (ii) laster, laster, smaad of inbreuk op het recht op privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van een andere persoon; en (ii) uw Gebruikersinzendingen geen virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code bevatten of enige inhoud of bestand dat een methode biedt om toegang te krijgen tot mogelijk inbreukmakende inhoud buiten de Services. Overtreders van deze rechten van derden kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. We behouden ons alle rechten en rechtsmiddelen voor tegen gebruikers die deze voorwaarden schenden.

4.4 Verwijdering van gebruikersinzendingen

Hoewel FlipBuilder niet verplicht is om gepubliceerde inhoud te verwijderen, te screenen, te bewerken of te controleren, behoudt FlipBuilder zich het recht voor, en heeft absolute discretie, om gebruikersinzendingen op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving te verwijderen, te screenen, te bewerken of uit te schakelen. Bovendien, hoewel FlipBuilder niet verplicht is om Pre-Publicatie-items te verwijderen, te screenen, te bewerken of te controleren, behoudt FlipBuilder zich het recht voor, en heeft absolute discretie, om Pre-Publicatie-items op elk moment te verwijderen, screenen, bewerken of uitschakelen. en om welke reden dan ook.

4.5 Geen goedkeuring

Verder begrijpt u dat u bij het gebruik van de Service wordt blootgesteld aan gepubliceerde inhoud uit verschillende bronnen, en dat FlipBuilder niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, inhoud, bruikbaarheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke gepubliceerde inhoud. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan gepubliceerde inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en u stemt ermee in afstand te doen en doet hierbij afstand van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of kan hebben tegen FlipBuilder met betrekking tot daartoe. FlipBuilder onderschrijft geen Gebruikersinzendingen of enige mening, aanbeveling of advies uitgedrukt in een Gebruikersinzending, en FlipBuilder wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met Gebruikersinzendingen. Als FlipBuilder op de hoogte wordt gesteld door een Gebruiker of een inhoudseigenaar van een Gebruikersinzending die naar verluidt niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, kan FlipBuilder de beschuldiging onderzoeken en naar eigen goeddunken bepalen of de Gebruikersinzending moet worden verwijderd, waartoe het zich het recht voorbehoudt in overeenstemming met deze Voorwaarden. Voor alle duidelijkheid: FlipBuilder staat geen auteursrechtinbreukmakende activiteiten op de Services toe.

4.6 Verwijzingspartners

Als onderdeel van de Services kunnen we u toestaan om bepaalde derden, zoals drukkerijen die een contract hebben afgesloten met FlipBuilder (elk een "Referral Partner") in staat te stellen namens u Gebruikersinzendingen te uploaden. Als een Verwijzingspartner u doorverwijst naar FlipBuilder en u wilt toestaan dat een dergelijke Verwijzingspartner uw Gebruikersinzendingen uploadt, moet u niet alleen akkoord gaan met deze Voorwaarden, maar moet u zich ook aanmelden en akkoord gaan met aanvullende voorwaarden (via een afzonderlijk proces) om FlipBuilder in staat te stellen bepaalde informatie aan een dergelijke verwijzingspartner te verstrekken, waaronder mogelijk, maar niet beperkt tot, uw API-uploadsleutel, uw klant-ID en andere relevante informatie. Zonder enige andere bepaling in deze Voorwaarden te beperken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat FlipBuilder geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud of kwaliteit van een Gebruikersinzending die door een Verwijzingspartner wordt geleverd. U moet FlipBuilder ten minste dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen als u een verwijzingspartner van uw account wilt verwijderen.

4.7 Verboden inhoud

 • Gebruiker, inclusief Betaalde servicegebruiker, die verboden inhoud uploadt, plaatst of verzendt, resulteert in beëindiging van de service zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in de volgende inhoud niet te uploaden, plaatsen of verzenden:
  Inhoud voor volwassenen – Het is u verboden inhoud voor volwassenen of links naar inhoud voor volwassenen op te slaan of te plaatsen via de Services. Al het materiaal van pornografische aard wordt beschouwd als inhoud voor volwassenen. Online fotogalerijen waarvan het primaire doel de openbare weergave van beeldende kunst of artistieke media is, worden niet beschouwd als inhoud voor volwassenen.
 • Aanstootgevende inhoud - Intolerantie, lasterlijk, stalking, misbruik, intimidatie, uitnodigingen om te vechten, bedreigen of enige vorm van communicatie van welke aard dan ook die we, naar eigen goeddunken, als ongepast beschouwen, zal resulteren in beëindiging van de service zonder voorafgaande kennisgeving.
 • INTELLECTUELE EIGENDOMSBEPALINGEN – Het is u verboden inhoud of links naar inhoud op te slaan of te plaatsen die inbreuk maken op of anderszins inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden (bijvoorbeeld inbreuk op handelsmerken, octrooien of auteursrechten).
 • Geweldinhoud – Het is u verboden materiaal te uploaden, te posten of anderszins te verzenden dat een directe dreiging van geweld tegen een persoon of groep mensen vormt;
 • Haatinhoud – Het is verboden materiaal te uploaden, te posten of anderszins te verzenden dat haat jegens groepen bevordert op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd en seksuele geaardheid/genderidentiteit;
 • Spaminhoud – Het is u verboden materiaal te uploaden, posten of anderszins te verzenden dat door Google is gemarkeerd als "door gebruikers gegenereerde spam".
 • Misleidende en niet-te goeder trouw inhoud - Het is u verboden materiaal te uploaden, posten of anderszins te verzenden dat misleidend en niet-te goeder trouw gedrag vertoont dat wij naar eigen goeddunken als ongepast beschouwen.
 • Ongeautoriseerde persoonlijke identieke informatie. Het is verboden om ongeautoriseerde persoonlijk identificeerbare informatie (PII) te uploaden, inclusief maar niet beperkt tot ongeautoriseerde persoonlijke afbeeldingen, contacten, adressen, e-mails, telefoonnummers en sociale media-accounts.

5. Verboden gedrag

U stemt ermee in om geen enkele handeling van het volgende verboden gedrag te plegen:

 • de Service gebruiken voor enig ander doel dan het verspreiden of ontvangen van originele of de juiste gelicentieerde inhoud en om toegang te krijgen tot de Service zoals dergelijke services worden aangeboden door FlipBuilder;
 • de markeringen met copyright of andere eigendomsrechten op de Services of andere Gebruikersinzendingen van Gebruikers verwijderen;
 • ongevraagde aanbiedingen, advertenties, voorstellen te doen of ongewenste e-mail of spam naar andere Gebruikers van de Diensten te sturen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, ongevraagde reclame, promotiemateriaal of ander wervingsmateriaal, bulkmailing van commerciële advertenties, kettingpost, informatieve aankondigingen, liefdadigheidsverzoeken en petities voor handtekeningen;
 • use the Service in violation of any local, state, national, or international law, including, without limitation, laws governing intellectual property and other proprietary rights, and data protection and privacy or post, upload, or distribute any defamatory, libelous, or inaccurate User Submissions, or National Security,  or other content;
 • Gebruikers van de Services belasteren, lastigvallen, misbruiken, bedreigen of bedriegen, of inhoud plaatsen, uploaden of verspreiden die onwettig of anderszins ongepast is, of persoonlijke informatie over Gebruikers of derden verzamelen of proberen te verzamelen zonder hun toestemming, of de inhoud van de Services gebruiken voor elk commercieel gebruik, met dien verstande dat de inhoud die beschikbaar is op de Services alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is;
 • verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, doorverkopen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins overdragen van de licenties die zijn verleend in deze voorwaarden of enig materiaal (zoals hieronder gedefinieerd);
 • zich voordoen als een persoon of entiteit, ten onrechte een band met een persoon of entiteit claimen, of zonder toestemming toegang krijgen tot de Services-accounts van anderen, de digitale handtekening van iemand anders vervalsen, een verkeerde voorstelling geven van de bron, identiteit of inhoud van informatie die via de Services wordt verzonden, of enige andere soortgelijke frauduleuze activiteit;
 • hacken, verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de Services of Gebruikersinzendingen, functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud die toegankelijk is via de Services voorkomen of beperken, of functies die beperkingen opleggen aan het gebruik van de Services of Gebruikersinzendingen, of opzettelijk interfereren met of schade toebrengen aan de werking van de Services of het genot ervan door een gebruiker, op welke manier dan ook, inclusief het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code;
 • reverse-engineering, decompilatie, demontage of een andere poging om de broncode van de Services of een deel daarvan te achterhalen, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking;
 • wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van de Services of een deel daarvan, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking; of
 • de weergave van advertenties (of delen of aspecten daarvan), FlipBuilder-merkelementen, inclusief logo's, handelsmerken, dienstmerken of andere Materialen die door FlipBuilder worden weergegeven in verband met de Services op welke manier dan ook verwijderen, verbergen, blokkeren, verbergen of anderszins wijzigen , ongeacht uw gebruik van de insluitfunctionaliteit van de Services om geautoriseerde inhoud op uw of andere sites van derden weer te geven.
 • minderjarigen op enigerlei wijze schaden;
 • zonder hun toestemming informatie over anderen verzamelen of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen;
 • een valse identiteit of een vervalst e-mailadres of koptekst creëren, of anderszins proberen anderen te misleiden met betrekking tot de identiteit van de afzender of de oorsprong van het bericht;
 • in strijd zijn met de Amerikaanse wetgeving met betrekking tot de overdracht van technische gegevens of software die via de Service vanuit de Verenigde Staten is geëxporteerd;
 • violate any Hong Kong law regarding national security;
 • het gebruik en genot van de Service door een andere Gebruiker verstoren.

6. Privacy; Toestemming voor elektronische communicatie

6.1 Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het privacybeleid van FlipBuilder wordt hierbij door middel van verwijzing opgenomen in deze voorwaarden. Lees het privacybeleid aandachtig door voor informatie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie door FlipBuilder. Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid, registreer u dan niet bij onze website of ga op een andere manier naar onze website of gebruik deze niet

6.2 Nieuwsbrieven

Wanneer u zich registreert voor een FlipBuilder Service-account, wordt u automatisch aangemeld om e-mails van ons te ontvangen, waaronder mogelijk nieuwsbrieven over software-updates, aankondigingen en promotie-e-mails over onze software en andere promotie-deals van derden. U kunt zich op elk moment afmelden voor e-mails door de instructies in de e-mail te volgen of door de instellingen voor "Melding" te wijzigen in het menu "Instellingen" in uw Services-account. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicatie die we u elektronisch sturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

6.3 Discussiegroep

De Service kan u uitnodigen om te chatten of deel te nemen aan online forums, prikborden of blogs en andere functionaliteit. We kunnen u de mogelijkheid bieden om door gebruikers bijgedragen inhoud aan het bedrijf en/of aan of via de service te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, geschriften, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijk identificeerbare informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Gebruikersinhoud"). Al het materiaal dat u naar het Bedrijf of anderszins via de Service verzendt, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alle opmerkingen, feedback, suggesties, ideeën, forumberichten en andere inzendingen ("Ideeën") die zijn bekendgemaakt, ingediend of aangeboden aan het Bedrijf in verband met het gebruik van de Service of anderszins en alle chats, blogs, prikborden, online forums, tekst, e-mail of andere communicatie met het bedrijf (“Gebruikers-e-mails”) is het exclusieve eigendom van het bedrijf. U stemt ermee in dat, tenzij anderszins bij wet verboden, het Bedrijf de Ideeën en/of de Gebruikers-e-mails op welke manier dan ook mag gebruiken, verkopen, exploiteren en bekendmaken, zonder beperking en zonder vergoeding aan u. We kunnen Gebruikersinhoud bijvoorbeeld op een aantal verschillende manieren gebruiken, waaronder deze op internet weergeven, opnieuw formatteren, opnemen in andere werken, er afgeleide werken van maken, deze promoten, verspreiden en anderen toestaan hetzelfde te doen in verband met hun eigen websites en mediaplatforms.

We hebben geen controle over de communicatie, informatie of bestanden die worden geleverd aan discussiegroepen op FlipBuilder en op andere platforms. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn om toezicht te houden op de Site of het gebruik van de Service. We kunnen sommige delen van de site waar u materiaal verzendt of plaatst, controleren of beoordelen, zoals nodig kan zijn voor onderhoud en onderhoud. Door openbare communicatie naar onze site te verzenden, verleent u ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onbeperkte, royaltyvrije licentie (met het recht om sublicenties te verlenen) om te gebruiken, opnieuw te gebruiken, te reproduceren, distribueren, vertalen, publiceren , openbaar weergeven, in het openbaar uitvoeren, wijzigen, aanpassen, wijzigen, bewerken, afgeleide werken maken van, opnemen in een of meer compilaties en dergelijke compilaties reproduceren en distribueren, en anderszins dergelijke communicatie exploiteren, in alle media die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld. U garandeert dat u het recht heeft om deze rechten aan ons te verlenen. U erkent en stemt er ook mee in dat alle communicatie naar of via een forum op de Site openbaar is. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen privacy verwacht in openbare communicatie, en dat er geen vertrouwelijke, fiduciaire, contractueel geïmpliceerde of andere relatie tussen u en ons wordt gecreëerd door uw handeling van het verzenden van een openbare communicatie naar FlipBuilder. Bovendien is het bedrijf op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, integriteit, volledigheid, kwaliteit, wettigheid, bruikbaarheid, veiligheid en IP-rechten van forumberichten, commentaar, beoordelingen of complimenten die door een gebruiker over andere gebruikers of groepen gebruikers worden gemaakt, en heeft geen verantwoordelijkheid om andere gebruikers een gelijkwaardige mogelijkheid te bieden om te reageren.

WIJ WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DERGELIJKE MATERIALEN, AL DAN NIET VOORTVLOEIEND ONDER DE WETTEN VAN AUTEURSRECHT, SLACHTMAKER, PRIVACY, OBSCENITEIT OF ANDERSZINS. U ERKENT DAT HET ONS BELEID IS OM SAMEN TE WERKEN MET RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIES DIE ILLEGALE OF ONJUISTE ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT DE SITES OF DEZE DIENST ONDERZOEKEN, EN DAT WE TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOORBEHOUDEN OM EEN POST TE BEWERKEN, OF TE WEIGEREN GEDEELTELIJK, DIE NAAR ONZE EIGEN DISCRETIE BEZWAAR ZIJN OF IN SCHENDING ZIJN VAN DEZE VOORWAARDEN.

7. Afwijzing van garanties

FlipBuilder wijst alle wettelijke, expliciete of impliciete garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van FlipBuilder of via de FlipBuilder-service, creëert enige garantie die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld. U erkent uitdrukkelijk dat deze disclaimer ook betrekking heeft op de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten, licentiegevers en onderaannemers van FlipBuilder. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de Service op eigen risico is.

De Services en alle gegevens, informatie, gebruikersinzendingen, gelinkte sites, producten, services of applicaties die in combinatie met of via de Service beschikbaar worden gesteld, worden geleverd op een "as is" en "as available", "with all faults"-basis en zonder garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. FlipBuilder, haar licentiegevers, gelieerde ondernemingen en partners garanderen niet dat de gegevens, inzendingen van gebruikers of andere producten, diensten of applicaties die op of via de Service of gekoppelde sites worden aangeboden ononderbroken zullen zijn, of vrij zullen zijn van fouten, virussen of andere schadelijke componenten en garanderen niet dat het voorgaande zal worden gecorrigeerd. FlipBuilder, zijn licentiegevers, gelieerde ondernemingen en partners geven geen garanties of doen geen uitspraken met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de Service of enige gekoppelde sites in termen van correctheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

U begrijpt en stemt ermee in dat u informatie, materialen of gegevens gebruikt, opent, downloadt of anderszins verkrijgt via de Service of gelinkte sites, naar eigen goeddunken en risico, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw eigendom (inclusief uw computersysteem) of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of gebruiken van dergelijk materiaal of gegevens.

De flipbook-voorbeelden van het merk die op de homepage, case study-pagina's of andere plaatsen van deze website worden getoond, zijn gemaakt door FlipBuilder-software en deze voorbeelden geven niet de mening van deze merken weer. Alle handelsmerken, merknamen of logo's die op deze website worden genoemd of gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

8. Wijzigingen

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien en de meest recente versie zal altijd op onze website worden geplaatst. Als een herziening, naar eigen goeddunken, materieel is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld). Andere wijzigingen kunnen op onze pagina met voorwaarden worden geplaatst, dus controleer die pagina's regelmatig. Door de Services te blijven openen of gebruiken nadat de herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Services.

9. Restitutiebeleid

Voor het bestellen van softwarelicenties bieden we een restitutiebeleid van 30 of 60 dagen op basis van verschillende aanbieders van e-commerceoplossingen, die ons vertegenwoordigen om de betaling te innen en de bestelling uit te voeren.

Voor Hostingdiensten bieden we altijd een gratis proefversie van de hostingdiensten aan, die kan worden gebruikt om de functionaliteit te testen en de waarde van ons product te beoordelen. Dit is de reden waarom we over het algemeen geen restitutie bieden voor hostingdiensten. Alle kosten die op uw Hosting-account in rekening worden gebracht, kunnen niet worden gerestitueerd, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. Als u of wij uw abonnement opzeggen, heeft u geen recht op restitutie van eventuele abonnementskosten die al in rekening zijn gebracht voor een abonnementsperiode die al is begonnen. U stemt ermee in om elk geschil met betrekking tot een afschrijving op uw account binnen dertig (30) dagen na de afschrijving schriftelijk aan ons voor te leggen, anders wordt van dat geschil afgezien en is de afschrijving definitief en niet vatbaar voor betwisting. Terugbetalingen (indien van toepassing) die zijn gedaan naar aanleiding van een geschil, zijn ter beoordeling van het Bedrijf.

10. DMCA

U mag op geen enkele manier auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie van anderen plaatsen, wijzigen, distribueren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. Het is ons beleid om te reageren op duidelijke meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Bovendien zullen we onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de accounts beëindigen van degenen die door ons worden aangemerkt als herhaalde inbreukmakers.

Als u de eigenaar van het auteursrecht bent en van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, of als uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, volg dan ons DMCA-beleid.

11. Vrijwaring

U stemt ermee in om ons, onze functionarissen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, directeuren, functionarissen, agenten, dienstverleners, leveranciers en werknemers te vrijwaren en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten en gerechtskosten, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit materiaal dat u indient, plaatst of beschikbaar stelt via de Service, uw gebruik van de Service, uw schending van de Voorwaarden, uw schending van een van de verklaringen en garanties in deze Voorwaarden, of uw schending van enige rechten van een andere persoon of entiteit.

Als u de Services gebruikt namens een bedrijf, bedrijf of andere entiteit, of als u de Service voor commerciële doeleinden gebruikt, zullen u en de entiteit het Bedrijf schadeloosstellen en vrijwaren van elke rechtszaak, claim of actie die voortvloeit uit of verband houdt met op het gebruik van de Service of schending van deze Voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit claims (inclusief claims wegens nalatigheid), verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenhonoraria.

12. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade (zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), die voortvloeit uit enig aspect van uw gebruik van de sites of de Service, ongeacht of de schade voortvloeit uit gebruik of misbruik van de site of de dienst, uit het niet kunnen gebruiken van de sites of de dienst, of de onderbreking, opschorting, wijziging, wijziging of beëindiging van de sites of de dienst. Een dergelijke beperking is ook van toepassing op schade die is opgelopen als gevolg van andere diensten of producten die zijn ontvangen via of waarvoor wordt geadverteerd in verband met onze site of de service of links op de site, evenals op grond van informatie of advies ontvangen via of geadverteerd in verband met de sites of de dienst of eventuele links op de sites. Deze beperkingen zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van aansprakelijkheid niet toegestaan en sommige van de voorgaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

13. Speciale voorwaarden met betrekking tot Apple

Als u Software downloadt uit de App Store van Apple, Inc., erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (a) als een derde partij beweert dat uw bezit of gebruik van de Software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, Apple niet verantwoordelijk is voor de onderzoek, verdediging, schikking of kwijting van een dergelijke inbreuk op intellectueel eigendom; (b) Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van claims met betrekking tot de Software, waaronder: (i) claims voor productaansprakelijkheid; (ii) onderhoud en ondersteuning; (iii) enige claim dat de Software niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iv) elke claim die voortvloeit uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en (c) Apple en haar dochterondernemingen zijn beoogde derde begunstigden van deze Voorwaarden, en na uw aanvaarding van deze Voorwaarden hebben Apple en haar dochterondernemingen het recht (en worden zij geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden af te dwingen jegens u.

14. Intellectuele eigendomsrechten 

14.1 Uw rechten

U behoudt het volledige eigendom van uw inhoud ("Gebruikersinhoud"). Onder "Gebruikersinhoud" verstaan we zowel de inhoud die u uploadt op FlipBuilder ("Gebruikersinzending") als de inhoud die u heeft gegenereerd/gepubliceerd op FlipBuilder ("Door gebruikers gemaakte kunst"). FlipBuilder claimt GEEN ENKEL eigendomsrecht op de tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden, muziekwerken, werken van auteurschap of enig ander materiaal ("Gebruikersinhoud") die u op ons Platform plaatst. We hebben echter wel nodig dat u ons bepaalde rechten verleent in de "Gebruikersinhoud", zodat we dergelijke "Gebruikersinhoud" in onze Diensten kunnen opnemen. Zonder dergelijke rechten schenden we mogelijk auteursrechten en andere wetten door Gebruikersinhoud op of via FlipBuilder op te slaan, te plaatsen, er back-ups van te maken en de download toe te staan. Door inhoud op of via de Services weer te geven of te publiceren, verleent u FlipBuilder hierbij een niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije, wereldwijde, beperkte licentie om te gebruiken, te wijzigen, te verwijderen uit, toe te voegen aan, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en dergelijke inhoud te vertalen, inclusief maar niet beperkt tot het distribueren van een deel van of de hele site in alle mediaformaten via alle mediakanalen, met uitzondering van inhoud die niet openbaar wordt gedeeld ("privé") en die niet buiten de Services wordt verspreid.

14.2 Auteursrechten

De materialen die op de site worden gevonden, worden beschermd door de Amerikaanse en andere auteursrechtwetten, behalve voor werken van de Amerikaanse overheid in overeenstemming met 1 USC Sectie 105. De selectie, rangschikking en presentatie van alle materialen (inclusief informatie in het publieke domein), en het algehele ontwerp van de site is auteursrechtelijk beschermd. Er wordt toestemming verleend om materiaal van de Sites te bekijken en af te drukken voor het niet-commerciële doel van bekijken, lezen en bewaren ter referentie. Elk ander kopiëren, verspreiden, opnieuw verzenden of wijzigen van informatie of materialen op deze site, hetzij in elektronische of papieren vorm, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FlipBuilder Software Co., Ltd. is ten strengste verboden.

14.3 Rechten van FlipBuilder

Alle materialen op de Services zijn auteursrechtelijk beschermd door Wonder Idea Technology Ltd. en worden beschermd voor zover maximaal toegestaan door copyrightwetten en internationale verdragen. Niemand is bevoegd om enig deel van FlipBuilder, inclusief gerelateerde afbeeldingen, te gebruiken, kopiëren of distribueren.

FlipBuilder.com is een handelsmerk/servicemerk dat FlipBuilder en de door haar geleverde diensten identificeert. Dergelijke merken mogen onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wonder Idea Technology Ltd.

U verwerft geen eigendomsrechten door de Service te gebruiken, materiaal te downloaden van of te uploaden naar de Service, of door virtuele goederen of virtuele valuta te kopen. Verder stemt u ermee in om geen materiaal van de Service te kopiëren, opnieuw te distribueren, publiceren of anderszins te exploiteren, behalve zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

15. Beëindiging; overtredingen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, stemt u ermee in dat FlipBuilder, naar eigen goeddunken en zonder boete, elk account dat wordt gehost door, of uw gebruik van, de Service kan beëindigen of opschorten en uw account geheel of gedeeltelijk kan verwijderen en verwijderen. , Gebruikersprofiel en elke Gebruikersinzending, om welke reden dan ook op elk moment. We kunnen ook naar eigen goeddunken en op elk moment stoppen met het verlenen van toegang tot de Services, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat elke beëindiging van uw toegang tot de Services of enig account dat u of een deel daarvan heeft, kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, en u stemt ermee in dat FlipBuilder niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging, inclusief verlies van uw Gebruikersinzendingen. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die FlipBuilder wettelijk of in het eigen vermogen kan hebben. Bij beëindiging om welke reden dan ook, stemt u ermee in om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Services, eventuele bijbehorende documentatie en alle andere bijbehorende materialen. Uw enige remedie met betrekking tot enige ontevredenheid over: (i) de Services; (ii) enige voorwaarde van deze Voorwaarden; (iii) enig beleid of elke praktijk van FlipBuilder bij het exploiteren van de Services; of (iv) enige inhoud of informatie die via de Services wordt verzonden, is om deze Voorwaarden en uw account te beëindigen.

U kunt een Betaalde Service op elk moment annuleren door naar uw accountinstellingen binnen de Services te gaan en de optie om die Betaalde Service te annuleren te selecteren. Ongebruikte vergoedingen kunnen niet worden gerestitueerd en FlipBuilder behoudt zich het recht voor om abonnementskosten in rekening te brengen tot het einde van de abonnementsperiode die u hebt gekozen. Als we u kosten in rekening brengen voor de volledige abonnementsperiode, blijft u toegang houden tot de geannuleerde Betaalde Service tot het einde van uw abonnementsperiode en blijven deze Voorwaarden van toepassing op uw gebruik van die Betaalde Service.

U kunt uw Serviceaccount en deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door naar uw accountinstellingen binnen de Services te gaan en de optie om uw account te beëindigen te selecteren. Als FlipBuilder uw account beëindigt wegens uw schending van deze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om u tot het einde van uw abonnementsperiode kosten in rekening te brengen voor elke betaalde service die u vóór de beëindiging hebt gekocht. Als we uw gebruik van een deel of alle Services beëindigen voordat uw abonnementsperiode is voltooid (behalve als een dergelijke beëindiging het gevolg is van uw schending van deze Voorwaarden, in welk geval we kunnen beëindigen zonder aansprakelijkheid zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf ), is uw enige remedie een pro-rata terugbetaling van de aankoopprijs die is betaald voor een beëindigde betaalde service.

16. Diversen

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag, de inhoud van uw bestanden en mappen. Het is bijvoorbeeld uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de rechten of toestemming beschikt die nodig zijn om aan deze voorwaarden te voldoen.

We kunnen ervoor kiezen om openbare inhoud te beoordelen op naleving van onze communityrichtlijnen, maar u erkent dat het bedrijf niet verplicht is om informatie over de service te controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of wettigheid van bestanden, gebruikersposts of andere informatie waartoe u toegang kunt krijgen met behulp van de Service.

Bestanden en andere inhoud in de Service kunnen worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Kopieer, upload of download geen bestanden, tenzij u het recht hebt om dit te doen. U, niet FlipBuilder, bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat u kopieert, uploadt, downloadt of anderszins gebruikt tijdens het gebruik van de Service. U mag geen spyware of andere schadelijke software uploaden naar de Service.

Jij, en niet FlipBuilder, bent verantwoordelijk voor het onderhouden en beschermen van al je spullen. FlipBuilder is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw spullen, of voor kosten of uitgaven in verband met het maken van back-ups of het herstellen van uw spullen.

16.1 Inhoud geïndexeerd door zoekmachines

Alle boekinhoud die u uploadt, wordt standaard geïndexeerd door zoekmachines. Als uw inhoud is uitgeschakeld of verwijderd, kunnen zoekmachines deze nog steeds als zoekresultaat opnemen. U stemt ermee in dat het Bedrijf geen controle heeft over de manier waarop zoekmachines zijn eigen zoekresultaten weergeven.

16.2 Auteursrecht

Alle inhoud die binnen of via deze Service wordt aangeboden, wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten, octrooiwetten, handelsmerkregelgeving en wetten, en verschillende intellectuele eigendomswetten en internationale verdragen en overeenkomsten. Geen enkel intellectueel eigendom van welke aard dan ook binnen of via deze site mag worden gekopieerd, gepubliceerd, reverse-engineered, gedecompileerd, uitgewisseld, verhandeld of uitgezonden op welke manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de inhoud.

17. Digitale verkoop

17.1 VERKOPERVOORWAARDEN

Het bedrijf staat uitgevers toe om publicaties te verkopen via ons platform via de digitale verkoopservice.

Uitgevers die ons platform gebruiken om hun inhoud te verkopen, stemmen ermee in gebonden te zijn aan alle beleidsregels die in deze servicevoorwaarden zijn opgenomen. Als de uitgever een organisatie is, verklaart en garandeert de individuele persoon die deze servicevoorwaarden voor de entiteit aanvaardt dat hij of zij het recht heeft om deze overeenkomst aan te gaan als een gemachtigde vertegenwoordiger van de uitgever en dat hij of zij de uitgever dus aan de voorwaarden bindt van deze overeenkomst.

Het Digital Sales-programma kan in de loop van de tijd veranderen en de servicevoorwaarden zullen dienovereenkomstig veranderen. We behouden ons het recht voor om de servicevoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen en u van de wijzigingen op de hoogte te stellen door nieuwe voorwaarden met een revisiedatum te publiceren of door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat vervolgens is geregistreerd voor uw uitgeversaccount.

U moet een actief, bevestigd FlipBuilder-account hebben om te beginnen met verkopen via onze service. U moet ook ten minste 13 jaar oud zijn of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied, en in staat zijn om een juridisch bindend contract te sluiten.

U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u verstrekt voor het digitale verkoopprogramma, zoals uw naam en e-mail, juist is. U moet deze gegevens ook up-to-date houden zolang u gebruik maakt van de digitale verkoopdienst. U mag zich niet voordoen als een andere persoon of entiteit of een gebruikersnaam gebruiken waarvoor u niet bevoegd bent.

17.1.1 Inhoudsvereisten

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken, op eigen kosten, van elke publicatie die u via onze service wilt verkopen. De inhoud van uw publicaties moet voldoen aan alle beleidsregels die worden vermeld in deze serviceovereenkomst, inclusief de beleidsregels die worden vermeld in de sectie Gebruikersinzending, sitebeveiliging en gedrag. Door inhoud op ons Platform te publiceren, bevestigt, verklaart en garandeert u dat u over alle rechten, licenties of machtigingen beschikt om via het Platform te publiceren en te verkopen. We hebben het recht om naar eigen goeddunken te bepalen welke inhoud we accepteren voor het digitale verkoopprogramma. U moet akkoord gaan met het aanbieden van ten minste 2 pagina's (vooromslag en achteromslag) als gratis voorbeeld, beschikbaar op het Platform voor elke websitebezoeker.

17.1.2 Opnames

U kunt uw publicaties op elk moment uit het verkoopprogramma halen door ze te verwijderen. Dit heeft echter geen invloed op de bestellingen die al zijn voltooid via onze service. Het terugtrekken van uw publicatie uit het verkoopprogramma leidt er niet toe dat verkochte nummers van de accounts van uw klanten worden verwijderd. De intrekking is alleen prospectief van toepassing.

17.1.3 Bewerken

In het geval van onbedoelde fouten of opmaakproblemen, kunt u digitale publicaties bewerken en opnieuw uploaden voor verkoop. Elke wijziging die u aanbrengt, wordt onmiddellijk en zonder kennisgeving toegepast op alle publicaties die zijn gekocht vóór de datum van bewerking. Als u niet wilt dat kopers een update ontvangen, kunt u de update uploaden als een apart bestand voor verkoop.

17.1.4 Verkopersbescherming/DRM

We beschermen alle digitale publicaties die via ons Platform worden verkocht, zodat ze niet worden doorgegeven, gekopieerd, gedupliceerd of bekeken door mensen die er niet voor hebben betaald. Elke koper moet zich aanmelden voor een Services-account voordat hij een uitgave kan kopen, en hij kan alleen kijkrechten kopen.

17.1.5 Verkoopprijzen

U kunt naar eigen goeddunken de verkoopprijs voor de klant bepalen waartegen uw digitale publicaties worden verkocht via het Digital Sales-programma van FlipBuilder. U hebt het recht om de prijs van uw publicaties op elk moment te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het factureren van uw klanten. We zijn niet aansprakelijk jegens u of uw kopers voor factureringsfouten of het niet factureren van publicaties die via ons platform worden verkocht.

17.1.6 Vergoedingen en belastingen

Voor verkopen via het digitale verkoopprogramma van FlipBuilder worden betalingsverwerkingskosten in rekening gebracht door de externe factureringsprovider. Als de klant zich in een rechtsgebied bevindt waarvoor volgens de wet omzetbelasting, belasting over de toegevoegde waarde of andere belasting op een dergelijke aankoop moet worden geheven, bent u verantwoordelijk voor het toevoegen van het juiste bedrag aan belasting bij de prijs die u hebt ingesteld voor de betaalde aankoop. U bent ook verantwoordelijk voor alle andere belastingen, inclusief belastingen op uw netto-inkomen.

17.1.7 Valuta's

U moet de prijs instellen met Amerikaanse dollars. Kopers kunnen echter betalen met andere valuta die worden geaccepteerd door onze betalingsverwerker Stripe. De exacte prijs die de koper zal betalen, wordt berekend op basis van de wisselkoers die Stripe op dat moment gebruikt.

17.1.8 Facturering en betalingen

We gebruiken een externe betalingsverwerker en factureringsprovider ("Betalingsverwerker") om de betalingsstroom af te handelen. Voor dit doel moet u ook een Payment Processor-account aanmaken en deze verbinden met de FlipBuilder Payment Processor-account om geld te kunnen verzenden en ontvangen. U moet het bedrijf machtigen om namens u kosten in rekening te brengen bij klanten voor de digitale goederen die zij bij u kopen. De factuurgegevens van uw klant worden opgeslagen in uw Stripe-account en ook in die van ons. Er wordt echter geen vertrouwelijke kaartinformatie beschikbaar gesteld aan FlipBuilder of aan u.

Elke aankooptransactie gebeurt in 2 stappen:

(1) De koper doet een aankoop op ons Platform via ons account op de betalingsverwerker

(2) De betalingsverwerker verwerkt de bestelling en stuurt de juiste bedragen naar uw verkopersaccount van de betalingsverwerker, na aftrek van zijn eigen transactiekosten.

17.1.9 Terugbetalingen

U bent verantwoordelijk voor het afhandelen van alle terugbetalingen, omruilingen en soortgelijke verzoeken die door uw klanten zijn geïnitieerd. U bepaalt de juiste oplossing voor elk verzoek. U ontvangt geen opbrengst voor bestellingen waarvoor restitutie wordt verleend.

17.1.10 Tijdschriftabonnementen. 

Het is uw verantwoordelijkheid als tijdschriftverkoper om alle prepaid nummers van een prepaid abonnement tijdig aan te bieden, zoals beschreven in uw abonnementsaanbod.

17.2 OVEREENKOMST VOOR BETALINGSVERWERKING VAN DERDEN

Betalingsverwerkingsdiensten voor verkopers op ons Platform worden geleverd door Stripe en zijn onderworpen aan de Stripe Connected Account Agreement, die de Stripe Servicevoorwaarden omvat (gezamenlijk de "Stripe Services Agreement"). Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of door te blijven werken als verkoper op FlipBuilder, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Stripe-serviceovereenkomst, aangezien deze van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd. Als voorwaarde van FlipBuilder om betalingsverwerkingsdiensten via Stripe mogelijk te maken, stemt u ermee in ons nauwkeurige en volledige informatie over u en uw bedrijf te verstrekken, en machtigt u ons om deze en transactie-informatie met betrekking tot uw gebruik van de betalingsverwerkingsdiensten die door Stripe worden aangeboden, te delen.

We kunnen ook Paypal en andere betalingsverwerkers gebruiken voor het Digital Sale-programma. U stemt ermee in gebonden te zijn aan de dienstenovereenkomst van de betalingsverwerkers. U machtigt ons om deze en transactie-informatie met betrekking tot uw gebruik van de betalingsverwerkingsdiensten die door deze betalingsverwerkers worden aangeboden, te delen.

17.3 KLANTENVOORWAARDEN

Als u een klant bent van het Digital Sales-programma (dwz een lezer die toegang koopt tot de publicatie van een externe uitgever via FlipBuilder), gaat u ermee akkoord

(a) om te voldoen aan de voorwaarden van de uitgever met betrekking tot toegang tot en gebruik van een dergelijke publicatie;

(b) om geen enkele claim in te dienen tegen FlipBuilder of FlipBuilder op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor uw toegang tot en gebruik van, of onvermogen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van dergelijke publicatie.

U bent verantwoordelijk voor het behandelen van al uw klachten, restitutieverzoeken en andere soortgelijke verzoeken aan uw verkoper. De enige klachten die we in overweging nemen, zijn mogelijke frauduleuze transacties of inbreuk op het auteursrecht. Al het andere moet tussen u en de verkoper worden opgelost. We zullen geen zaken behandelen waarbij u (de koper) gewoon teleurgesteld bent in uw aankoop.